Varus
Cost
Gold 2
2/5/17
Tộc
Thiên Thần Thiên Thần
Hệ
Cung Thủ Cung Thủ
Cost
Gold 2
2/5/17
Tộc
Thiên Thần Thiên Thần
Hệ
Cung Thủ Cung Thủ
Health
600 / 1080 / 1944
1080/1944
Attack Damage
65 / 117 / 210.6
117/210.6
DPS
49 / 88 / 158
88/158
Attack Range
AttackRange
Attack Speed
0.75
Armor
20
Magical Resistance
20
Varus Holy Arrows
Active | MP Mana: 0/60
Varus fires a hail of arrows around his target, dealing % of his Attack Damage as physical damage. Varus and allies within the area are blessed, causing them to deal bonus magic damage with their attacks for 6 seconds.
Bonus Magic Damage : 40 / 60 / 90
Attack Damage : 150% / 155% / 165%
Synergies
Thiên Thần
Thiên Thần
Thiên Thần được tăng Giáp, Kháng Phép, và Sức Mạnh Phép Thuật. Khi tử trận, chỉ số cộng thêm này sẽ được chia ra cho các đồng minh Thiên Thần khác.
3 20 Giáp và Kháng Phép, 30% Sức Mạnh Phép Thuật
6 35 Giáp và Kháng Phép, 60% Sức Mạnh Phép Thuật
9 70 Giáp và Kháng Phép, 100% Sức Mạnh Phép Thuật
Cung Thủ
Cung Thủ
Mỗi 4 giây, Cung Thủ nhận thêm Tốc Độ Đánh trong vòng 4 giây. Hiệu ứng này bắt đầu sau 4 giây khi trận chiến bất đầu.
2 +80% Tốc Độ Đánh
4 +200% Tốc Độ Đánh
6 +500% Tốc Độ Đánh
Recommend Items
Tướng