Rell
Cost
Gold 4
4/11/23
Tộc
Thiên Thần Thiết Giáp
Hệ
Kỵ Sĩ Kỵ Sĩ
Cost
Gold 4
4/11/23
Tộc
Thiên Thần Thiên Thần
Thiết Giáp Thiết Giáp
Hệ
Kỵ Sĩ Kỵ Sĩ
Health
950 / 1710 / 3078
1710/3078
Attack Damage
70 / 126 / 226.8
126/226.8
DPS
42 / 76 / 136
76/136
Attack Range
AttackRange
Attack Speed
0.6
Armor
60
Magical Resistance
60
Attract and Repel Attract and Repel
Active | MP Mana: 80/140
Rell leaps into the air and creates a tether between herself and her farthest ally. When she lands, the tether breaks, stunning all nearby enemies in its path for a few seconds. This effect also grants Health shield for 4 seconds to nearby allies in the same area.
Shield Amount : 350 / 500 / 3000
Stun Duration : 1.5 / 2 / 8
Synergies
Thiên Thần
Thiên Thần
Thiên Thần được tăng Giáp, Kháng Phép, và Sức Mạnh Phép Thuật. Khi tử trận, chỉ số cộng thêm này sẽ được chia ra cho các đồng minh Thiên Thần khác.
3 30 Giáp và Kháng Phép, 30% Sức Mạnh Phép Thuật
6 60 Giáp và Kháng Phép, 60% Sức Mạnh Phép Thuật
9 90 Giáp và Kháng Phép, 90% Sức Mạnh Phép Thuật
Thiết Giáp
Thiết Giáp
Tất cả đồng minh nhận Giáp.
2 40 Giáp
3 90 Giáp
4 180 Giáp
Kỵ Sĩ
Kỵ Sĩ
Nội Tại: Kỵ Sĩ lao nhanh đến kẻ địch khi họ di chuyển.

Kỵ Sĩ được giảm thiểu sát thương nhận vào. Ở đầu trận chiến và sau mỗi lần xung phong, hiệu ứng này được nhân đôi trong 4 giây.
2 20% Sát Thương Giảm Thiểu
3 25% Sát Thương Giảm Thiểu
4 30% Sát Thương Giảm Thiểu
Recommend Items
Sunfire Cape
Gargoyle Stoneplate
Warmog's Armor
Dragon's Claw
Bramble Vest
Tướng