Aurelion Sol Pháp Sư Rồng
Nerfed
 • Damage: 300-700 -> 250-650
 • Mana cost: 100 -> 125
Karthus Pháp Sư Ma
Buffed
 • Damage: 300-800 -> 350-850
Morgana Pháp Sư Ác Quỷ
Buffed
 • Health: 600 -> 650
Gangplank Kiếm Khách Xạ Thủ Hải Tặc
Buffed
 • Damage: 150-400 -> 200-450
Miss Fortune Xạ Thủ Hải Tặc
Buffed
 • Attack Speed: 0.75 -> 0.85
Lucian Xạ Thủ Quý Tộc
Buffed
 • Attack Damage: 60 -> 65
 • Attack Speed: 0.6 -> 0.65
Tristana Xạ Thủ Yordle
Buffed
 • Attack Speed: 0.65 -> 0.7
 • Explosive Charge damage: 125-250 -> 150-300
Wild Trait
Nerfed
 • Attack Speed per Stack: 8% -> 7%
Nidalee Hóa Hình Hoang Dã
Nerfed
 • Heal: 200-600 -> 150-600
 • AD in cougar: 30-120 -> 20-120
Blitzcrank Đấu Sĩ Người Máy
Buffed
 • Damage: 100-600 -> 100-800
Elise Hóa Hình Ác Quỷ
Buffed
 • Lifesteal: 60-100% -> 60-120%
 • Spiderling health: 250 -> 500
Shen Kiếm Khách Nhẫn Giả
Buffed
 • Attack damage: 55 -> 65
Pyke Sát Thủ Hải Tặc
Buffed
 • CC duration: 2-3 -> 2.5-3.5
 • Mana cost: 125 -> 100
 • Attack Speed: 0.55 -> 0.6
Varus Cung Thủ Ác Quỷ
Buffed
 • Cast Time: 2s -> 1.5s
Zed Sát Thủ Nhẫn Giả
Buffed
 • Attack Damage: 55 -> 60
 • Attack Speed: 0.6 -> 0.65
Aatrox Kiếm Khách Ác Quỷ
Buffed
 • Health: 650 -> 750
 • Damage: 300-700 -> 350-850
Akali Sát Thủ Nhẫn Giả
Buffed
 • Damage: 150-500 -> 200-550
 • Attack Speed: 0.7 -> 0.75
Darius Hiệp Sĩ Đế Chế
Nerfed
 • Health: 650 -> 600
Garen Hiệp Sĩ Quý Tộc
 • No changes for now. We're paying attention to how good spinning is at winning
Yasuo Kiếm Khách Độc Hành
Buffed
 • HP: 650 -> 700
Item: Keke's Herald
Nerfed
 • Attack Speed aura: 20% -> 10%
Item: Rapid Fire Cannon
Nerfed
 • Fixed a bug where RFC was giving triple range (instead of double)
Item: Spear of Shojin
Nerfed
 • Mana per attack: 20% -> 15%
Item: Guardian Angel
Buffed
 • Revive health: 300 -> 500
Item: Ionic Spark
Buffed
 • Damage: 100 -> 200
Item: Luden's Echo
Buffed
 • Damage: 100 -> 200
Item: Thornmail
Buffed
 • Damage Reflect: 25% -> 35%
Item: Warmog's Armor
Buffed
 • Max Health regen: 2.5% -> 3%