Frontpage

SET 5: Reckoning

Teemo Portrait Teemo 5
icon
Quỷ Vương NEW

Quỷ Vương rất thèm khát được đứng một mình với đúng 1 kẻ địch sót lại.

Quỷ Vương chỉ có thể được mua bằng Máu Linh Thú, thay vì vàng. Có thể bán lại với giá vàng, nhưng Máu thì không. Rất hân hạnh được thực hiện giao kèo này.

Riven Portrait Riven 3
icon
Thần Sứ NEW

Thần Sứ liên tục hồi một phần Máu tối đa của bản thân lần đầu tiên máu họ tụt xuống dưới 50%. Khi điều này diễn ra, tất cả đồng minh Thần Sứ sẽ nhận 12% sát thương cộng thêm.

Darius Portrait Darius 5
icon
Ma Sứ NEW

Ma Sứ nhận một lá chắn trong 8 giây, tương đương với một phần Máu tối đa của họ lần đầu tiên họ tụt xuống dưới 50%. Khi kích hoạt hiệu ứng này, tướng Ma Sứ đó sẽ nhận thêm sát thương.