v10.3
Poison Ranger
Poison
Alchemist
Ranger
Inferno
Crystal
Warden
Varus $2
Dr. Mundo $3
Kindred $3
Ashe $4
Statikk Shiv Statikk Shiv Deathblade
Twitch $4
Giant Slayer Quicksilver Infinity Edge
Amumu $5
Singed $5
Giáp Thiên Thần Quỷ Thư Morello
Taric $5
Gold 93
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
3
Mountain Mage
Mage
Mountain
Ocean
Warden
Taliyah $1
Vladimir $1
Syndra $2
Nautilus $3
Veigar $3
Luden's Echo Ngọn Thương Shojin Quyền Trượng Thiên Thần
Brand $4
Quỷ Thư Morello Mũ Phù Thủ Rabaddon Jeweled Gauntlet
Malphite $4
Mage's Cap Giáp Máu Warmog
Nami $5
Gold 69
Required Basic items
Kiếm B.F. Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Crystal Predator
Poison
Predator
Alchemist
Crystal
Steel
Ranger
Kog'Maw $1
Statikk Shiv Luden's Echo Luden's Echo
Rek'Sai $2
Skarner $2
Nocturne $3
Ashe $4
Giant Slayer Red Buff
Twitch $4
Singed $5
Quỷ Thư Morello Ionic Spark Giáp Thiên Thần
Taric $5
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
1
Cost 4 4
2
Cost 5 5
2
6 Shadow NEW
Shadow
Summoner
Malzahar $2
Ngọn Thương Shojin Quỷ Thư Morello
Senna $2
Kindred $3
Quyền Trượng Thiên Thần Jeweled Gauntlet Đại Bác Liên Thanh
Sion $3
Veigar $3
Annie $4
Yorick $4
Master Yi $5
Huyết Kiếm Quicksilver Giáp Thiên Thần
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
2
Cost 3 3
3
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Light Summoner NEW
Light
Summoner
Nasus $1
Jax $2
Aatrox $3
Azir $3
Soraka $3
Ngọn Thương Shojin Quyền Trượng Thiên Thần Luden's Echo
Annie $4
Lucian $4
Hand of Justice Quicksilver Giant Slayer
Yorick $4
Giáp Thiên Thần Vuốt Rồng
Gold 72
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
3
Cost 5 5
0
Light Ranger NEW
Ranger
Light
Crystal
Warden
Vayne $1
Aatrox $3
Kindred $3
Quyền Trượng Thiên Thần Đại Bác Liên Thanh Jeweled Gauntlet
Ashe $4
Statikk Shiv Quicksilver Hand of Justice
Twitch $4
Yorick $4
Giáp Thiên Thần Quỷ Thư Morello
Amumu $5
Taric $5
Gold 87
Required Basic items
Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
0
Cost 3 3
2
Cost 4 4
3
Cost 5 5
2
Desert Blademaster NEW
Desert
Blademaster
Wind
Mystic
Renekton $1
Yasuo $2
Giáp Thiên Thần Huyết Kiếm Giant Slayer
Aatrox $3
Azir $3
Đại Bác Liên Thanh Cuồng Đao Guinsoo
Sivir $3
Red Buff Tàn Kiếm Hand of Justice
Janna $4
Khazix $4
Master Yi $5
Gold 75
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Desert Assassin
Assassin
Desert
Diana $1
Renekton $1
LeBlanc $2
Azir $3
Kiếm Ma Youmuu Jeweled Gauntlet Cuồng Đao Guinsoo
Nocturne $3
Sivir $3
Khazix $4
Quyền Trượng Thiên Thần Huyết Kiếm Quicksilver
Zed $5
Vuốt Rồng Giáp Thiên Thần
Gold 66
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Thìa Vàng Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1
Shadow Inferno
Inferno
Shadow
Summoner
Ranger
Varus $2
Malzahar $2
Kindred $3
Quyền Trượng Thiên Thần Đại Bác Liên Thanh Mũ Phù Thủ Rabaddon
Sion $3
Inferno's Cinder Tim Băng
Annie $4
Locket of the Iron Solari
Brand $4
Yorick $4
Amumu $5
Vuốt Rồng Quỷ Thư Morello
Gold 81
Required Basic items
Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Thìa Vàng
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
3
Cost 5 5
1
Lunar Light
Lunar
Light
Warden
Mystic
Leona $1
Nasus $1
Quỷ Thư Morello Vuốt Rồng
Vayne $1
Cuồng Đao Guinsoo Infinity Edge Đại Bác Liên Thanh
Jax $2
Aatrox $3
Karma $3
Soraka $3
Yorick $4
Giáp Thiên Thần Tim Băng Ngọn Thương Shojin
Gold 54
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
3
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
1
Cost 5 5
0
Poison Berserker
Berserker
Poison
Alchemist
Desert
Glacial
Renekton $1
Volibear $2
Dr. Mundo $3
Sion $3
Locket of the Iron Solari Giáp Gai Dây Chuyền Chuộc Tội
Khazix $4
Berserker Axe
Olaf $4
Đại Bác Liên Thanh Infinity Edge Giáp Thiên Thần
Twitch $4
Singed $5
Quỷ Thư Morello
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
3
Cost 5 5
1
Mystic Mage
Mountain
Ocean
Mage
Warden
Mystic
Taliyah $1
Vladimir $1
Syndra $2
Luden's Echo Ngọn Thương Shojin
Karma $3
Nautilus $3
Brand $4
Quỷ Thư Morello Quicksilver Jeweled Gauntlet
Malphite $4
Giáp Máu Warmog Giáp Gai Giáp Thiên Thần
Nami $5
Gold 69
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Lunar Blademaster
Mystic
Lunar
Blademaster
Wind
Desert
Leona $1
Yasuo $2
Azir $3
Gươm của Vua Vô Danh Cuồng Đao Guinsoo Jeweled Gauntlet
Karma $3
Sivir $3
Infinity Edge Giant Slayer Đại Bác Liên Thanh
Janna $4
Master Yi $5
Giáp Thiên Thần Huyết Kiếm
Nami $5
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Thìa Vàng Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
1
Cost 5 5
2
Lunar Soulbound
Lunar
Soulbound
Light
Warden
Mystic
Leona $1
Nasus $1
Senna $2
Quỷ Thư Morello Talisman of Light Giáp Thiên Thần
Aatrox $3
Karma $3
Soraka $3
Luden's Echo Quicksilver
Lucian $4
Giant Slayer Hand of Justice Infinity Edge
Yorick $4
Gold 63
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
2
Cost 5 5
0
Electric Light
Electric
Light
Summoner
Warden
Mystic
Ornn $1
Volibear $2
Soraka $3
Annie $4
Yorick $4
Giáp Thiên Thần Statikk Shiv Ngọn Thương Shojin
Nami $5
Quỷ Thư Morello Luden's Echo
Taric $5
Zed $5
Talisman of Light Dây Chuyền Chuộc Tội Ionic Spark
Gold 87
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Thìa Vàng
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
1
Cost 4 4
2
Cost 5 5
3
Nocturne Blademaster
Blademaster
Assassin
Wind
Steel
Desert
Mystic
Rek'Sai $2
Yasuo $2
Nocturne $3
Gươm của Vua Vô Danh Infinity Edge Cuồng Đao Guinsoo
Qiyana $3
Sivir $3
Cuồng Cung Runaan Dao Câm Lặng Tàn Kiếm
Janna $4
Khazix $4
Master Yi $5
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Thìa Vàng Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
2
Cost 3 3
3
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Poison Predator #2
Predator
Poison
Alchemist
Assassin
Steel
Kog'Maw $1
Giáp Thiên Thần Luden's Echo Luden's Echo
Rek'Sai $2
Skarner $2
Dr. Mundo $3
Nocturne $3
Infinity Edge Statikk Shiv Ma Vũ Song Kiếm
Qiyana $3
Khazix $4
Singed $5
Quỷ Thư Morello Kiếm Súng Hextech
Gold 69
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
3
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1
rush8
Warden
Electric
Ocean
Mystic
Ornn $1
Volibear $2
Nautilus $3
Janna $4
Amumu $5
Giáp Máu Warmog Giáp Gai Ngọn Thương Shojin
Nami $5
Quỷ Thư Morello Đại Bác Liên Thanh
Taric $5
Zed $5
Giáp Thiên Thần Infinity Edge Vuốt Rồng
Gold 90
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
1
Cost 4 4
1
Cost 5 5
4
Lunar Warden
Lunar
Warden
Electric
Mystic
Leona $1
Ornn $1
Volibear $2
Karma $3
Amumu $5
Vuốt Rồng Ionic Spark Quỷ Thư Morello
Nami $5
Taric $5
Zed $5
Ionic Spark Statikk Shiv Giáp Thiên Thần
Gold 81
Required Basic items
Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
1
Cost 4 4
0
Cost 5 5
4
Lunar Poison
Poison
Lunar
Alchemist
Crystal
Warden
Mystic
Ranger
Leona $1
Dr. Mundo $3
Karma $3
Ashe $4
Statikk Shiv Statikk Shiv Infinity Edge
Twitch $4
Infinity Edge Tàn Kiếm
Nami $5
Singed $5
Quỷ Thư Morello Ionic Spark
Taric $5
Gold 90
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
0
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
3
Shadow Soulbound
Soulbound
Shadow
Light
Summoner
Mystic
Malzahar $2
Senna $2
Quỷ Thư Morello Vuốt Rồng Giáp Thiên Thần
Sion $3
Soraka $3
Annie $4
Janna $4
Lucian $4
Giant Slayer Cuồng Đao Guinsoo Infinity Edge
Yorick $4
Giáp Máu Warmog Tim Băng
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
4
Cost 5 5
0
Poison Predator #1
Poison
Predator
Alchemist
Crystal
Steel
Ranger
Kog'Maw $1
Statikk Shiv Infinity Edge Luden's Echo
Rek'Sai $2
Skarner $2
Giáp Gai Giáp Máu Warmog Iceborn Gauntlet
Nocturne $3
Ashe $4
Twitch $4
Singed $5
Quỷ Thư Morello Ionic Spark
Taric $5
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
1
Cost 4 4
2
Cost 5 5
2
Light Soulbound
Soulbound
Light
Shadow
Blademaster
Mystic
Ranger
Nasus $1
Vayne $1
Cuồng Đao Guinsoo Đại Bác Liên Thanh Deathblade
Senna $2
Ma Vũ Song Kiếm Quỷ Thư Morello
Aatrox $3
Kindred $3
Talisman of Light
Soraka $3
Lucian $4
Jeweled Gauntlet Giant Slayer Dao Câm Lặng
Master Yi $5
Gold 66
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1