v9.23
Poison Predator UPDATED
Poison
Predator
Alchemist
Steel
Crystal
Ranger
Kog'Maw $1
Đại Bác Liên Thanh Dao Điện Statikk Vọng Âm Luden
Rek'Sai $2
Skarner $2
Dr. Mundo $3
Nocturne $3
Dao Câm Lặng Giant Slayer
Ashe $4
Twitch $4
Singed $5
Quỷ Thư Morello Tim Băng Giáp Gai
Gold 72
Required Basic items
Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Mountain Mage UPDATED
Mage
Mountain
Ocean
Warden
Taliyah $1
Vladimir $1
Giáp Máu Warmog Vuốt Rồng
Syndra $2
Thresh $2
Veigar $3
Brand $4
Quỷ Thư Morello Mũ Phù Thủ Rabaddon Kiếm Súng Hextech
Malphite $4
Mage's Cap Giáp Thiên Thần Giáp Gai
Nami $5
Gold 66
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Thìa Vàng
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
2
Cost 3 3
1
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Light Blademaster UPDATED
Light
Shadow
Blademaster
Mystic
Ranger
Vayne $1
Đại Bác Liên Thanh Cuồng Đao Guinsoo Deathblade
Nasus $1
Ngọn Thương Shojin Giáp Máu Warmog
Jax $2
Aatrox $3
Kindred $3
Vô Cực Kiếm Tàn Kiếm Huyết Kiếm
Soraka $3
Yorick $4
Master Yi $5
Gold 66
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
3
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1
Ocean Warden NEW
Mountain
Ocean
Warden
Mage
Mystic
Taliyah $1
Syndra $2
Thresh $2
Nautilus $3
Brand $4
Trap Claw Ngọn Thương Shojin Quỷ Thư Morello
Janna $4
Malphite $4
Tim Băng Giáp Máu Warmog Giáp Gai
Nami $5
Trap Claw Warden's Mail
Gold 75
Required Basic items
Kiếm B.F. Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
1
Cost 4 4
3
Cost 5 5
1
Ocean Summoner NEW
Ocean
Inferno
Mage
Summoner
Warden
Vladimir $1
Zyra $1
Syndra $2
Thresh $2
Nautilus $3
Tim Băng Giáp Thiên Thần
Annie $4
Kiếm Súng Hextech Cuồng Đao Guinsoo Deathblade
Brand $4
Quyền Trượng Thiên Thần Đại Bác Liên Thanh Mũ Phù Thủ Rabaddon
Yorick $4
Gold 63
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
2
Cost 3 3
1
Cost 4 4
3
Cost 5 5
0
4 Shadow NEW
Shadow
Inferno
Summoner
Mystic
Ranger
Varus $2
Malzahar $2
Quỷ Thư Morello Đại Bác Liên Thanh Ngọn Thương Shojin
Kindred $3
Ma Vũ Song Kiếm Quyền Trượng Thiên Thần Giant Slayer
Sion $3
Annie $4
Janna $4
Yorick $4
Giáp Thiên Thần Vuốt Rồng
Master Yi $5
Gold 81
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
3
Cost 5 5
1
6 Assassin NEW
Assassin
Desert
Steel
Renekton $1
Diana $1
LeBlanc $2
Rek'Sai $2
Nocturne $3
Giant Slayer Vô Cực Kiếm Vuốt Rồng
Qiyana $3
Jeweled Gauntlet Quỷ Thư Morello
Khazix $4
Deathblade Quyền Trượng Thiên Thần Huyết Kiếm
Zed $5
Gold 63
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1
6 Inferno NEW
Inferno
Summoner
Shadow
Ranger
Diana $1
Zyra $1
Ngọn Thương Shojin Quỷ Thư Morello
Malzahar $2
Thresh $2
Varus $2
Tàn Kiếm Cuồng Đao Guinsoo Trap Claw
Kindred $3
Ma Vũ Song Kiếm Đại Bác Liên Thanh Giant Slayer
Annie $4
Brand $4
Gold 57
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Nước Mắt Nữ Thần Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
3
Cost 3 3
1
Cost 4 4
2
Cost 5 5
0