v10.14
Sorcerer StarGuardian
UPDATED
Paragon
Star Guardian
Sorcerer
Dark Star
Protector
Jarvan IV $1
Zoe $1
Ahri $2
Neeko $3
Zz'Rot Portal Giáp Thiên Thần Ionic Spark
Syndra $3
BlueSentinel Giáp Thiên Thần Mũ Phù Thủ Rabaddon
Soraka $4
Janna $5
Chalice of Power Ngọn Thương Shojin
Xerath $5
Gold 72
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
1
Cost 5 5
2
Jarvan Caitlyn
UPDATED
Dark Star
Celestial
Chrono
Protector
Mystic
Sorcerer
Sniper
Caitlyn $1
Last Whisper Cuồng Cung Runaan Infinity Edge
Jarvan IV $1
Ionic Spark Warmog's Armor Bramble Vest
TwistedFate $1
Zoe $1
Rakan $2
Ngọn Thương Shojin Frozen Heart
Ashe $3
Karma $3
Soraka $4
Gold 48
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
4
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
1
Cost 5 5
0
4 Dark Star
NEW
Dark Star
Celestial
Chrono
Protector
Vanguard
Sniper
Jarvan IV $1
Mordekaiser $2
Ionic Spark Bramble Vest
Rakan $2
Ashe $3
Ngọn Thương Shojin Cuồng Đao Guinsoo Cuồng Cung Runaan
Karma $3
Jhin $4
Last Whisper Giáp Thiên Thần Infinity Edge
Wukong $4
Thresh $5
Gold 72
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Astro Sniper
Sniper
Astro
Chrono
Celestial
Vanguard
Caitlyn $1
Nautilus $2
Ashe $3
Gnar $4
Ionic Spark Drachenklaue
Jhin $4
Infinity Edge Giáp Thiên Thần Last Whisper
Teemo $4
BlueSentinel Morellonomicon Mũ Phù Thủ Rabaddon
Wukong $4
Lulu $5
Gold 81
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
1
Cost 4 4
4
Cost 5 5
1
Mana-Cybernetic
Cybernetic
Mana-Reaver
Chrono
Vanguard
Fiora $1
Leona $1
Vayne $3
Infinity Edge Giant Slayer Last Whisper
Vi $3
Irelia $4
Infinity Edge Giáp Thiên Thần Hand of Justice
Wukong $4
Ekko $5
Red Buff Morellonomicon
Thresh $5
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
0
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
2
Jarvan Xayah
NEW
Celestial
Blademaster
Chrono
Protector
Sniper
Caitlyn $1
Fiora $1
Jarvan IV $1
Ionic Spark Frozen Heart Warmog's Armor
Xayah $1
Last Whisper Infinity Edge Quicksilver
Rakan $2
Morellonomicon Ngọn Thương Shojin
Shen $2
Ashe $3
Lulu $5
Gold 48
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
4
Cost 2 2
2
Cost 3 3
1
Cost 4 4
0
Cost 5 5
1
4 Brawler
Brawler
Starship
Rebel
Chrono
Blaster
Malphite $1
Blitzcrank $2
Ezreal $3
Ngọn Thương Shojin Red Buff
Vi $3
Gnar $4
Ionic Spark Frozen Heart Drachenklaue
Jinx $4
Red Buff Giant Slayer Infinity Edge
Aurelion Sol $5
Thresh $5
Gold 81
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
2
6 Blademaster
Blademaster
Chrono
Celestial
Protector
Xayah $1
Last Whisper Giant Slayer Infinity Edge
Jarvan IV $1
Ionic Spark Bramble Vest Frozen Heart
Rakan $2
Morellonomicon Ngọn Thương Shojin
Shen $2
Yasuo $2
Master Yi $3
Irelia $4
Riven $4
Gold 57
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
3
Cost 3 3
1
Cost 4 4
2
Cost 5 5
0
6 Sorcerer
Sorcerer
Paragon
Star Guardian
Chrono
TwistedFate $1
Zoe $1
Ahri $2
Annie $2
Syndra $3
BlueSentinel Giant Slayer Jeweled Gauntlet
Riven $4
Mũ Phù Thủ Rabaddon Giáp Thiên Thần Quicksilver
Viktor $4
Janna $5
Chalice of Power Ngọn Thương Shojin
Gold 66
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
2
Cost 3 3
1
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Protector Mystic
NEW
Paragon
Protector
Star Guardian
Dark Star
Celestial
Mystic
Jarvan IV $1
Rakan $2
Xin Zhao $2
Bramble Vest Titan’s Resolve
Karma $3
Neeko $3
Zz'Rot Portal Giáp Thiên Thần Ionic Spark
Syndra $3
Giáp Thiên Thần BlueSentinel Jeweled Gauntlet
Soraka $4
Janna $5
Gold 69
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
3
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1
Vanguard Mystic
Mystic
Vanguard
Dark Star
Mordekaiser $2
Nautilus $2
Cassiopeia $3
Morellonomicon BlueSentinel Rapid Firecannon
Jayce $3
Drachenklaue Giáp Thiên Thần Ionic Spark
Karma $3
Soraka $4
Wukong $4
Frozen Heart Ionic Spark
Lulu $5
Gold 78
Required Basic items
Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
2
Cost 3 3
3
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Rebel Demolitionist
Demolitionist
Mercenary
Starship
Rebel
Blaster
Malphite $1
Ziggs $1
Yasuo $2
Ezreal $3
Master Yi $3
Jinx $4
Giant Slayer Red Buff Last Whisper
Aurelion Sol $5
Morellonomicon Luden's Echo
Gangplank $5
Ionic Spark Giáp Thiên Thần Rebel Medal
Gold 72
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Thìa Vàng Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
1
Cost 5 5
2
6 Rebel
Starship
Rebel
Chrono
Brawler
Blaster
Malphite $1
Blitzcrank $2
Yasuo $2
Zed $2
Ezreal $3
BlueSentinel Red Buff
Master Yi $3
Jinx $4
Infinity Edge Giant Slayer Last Whisper
Aurelion Sol $5
Ionic Spark Luden's Echo Morellonomicon
Gold 66
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
3
Cost 3 3
2
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1
Brawler Blaster
Brawler
Blaster
Chrono
Malphite $1
Graves $1
Blitzcrank $2
KogMaw $2
Ezreal $3
Ngọn Thương Shojin Red Buff
Vi $3
Gnar $4
Frozen Heart Ionic Spark Bramble Vest
Jinx $4
Last Whisper Giant Slayer Infinity Edge
Gold 60
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Sparring Gloves Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
0
6 Battlecast
Battlecast
Chrono
Brawler
Blaster
Illaoi $1
Zz'Rot Portal Bramble Vest Ionic Spark
Nocturne $1
Blitzcrank $2
KogMaw $2
Cuồng Cung Runaan Statikk Shiv Red Buff
Cassiopeia $3
Ezreal $3
Viktor $4
Urgot $5
Giáp Thiên Thần Ngọn Thương Shojin
Gold 63
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ
Cost
Cost 1 1
2
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
1
Cost 5 5
1
Mech-Demolitionist
Mech-Pilot
Demolitionist
Mercenary
Battlecast
Sorcerer
Infiltrator
Mystic
Annie $2
Cassiopeia $3
Rumble $3
Bramble Vest Ionic Spark Quicksilver
Fizz $4
Soraka $4
Viktor $4
Morellonomicon Ngọn Thương Shojin BlueSentinel
Ekko $5
Gangplank $5
Giáp Thiên Thần Morellonomicon
Gold 90
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
0
Cost 2 2
1
Cost 3 3
2
Cost 4 4
3
Cost 5 5
2
Mech-Sorcerer
Sorcerer
Mech-Pilot
Star Guardian
Zoe $1
Ahri $2
Annie $2
Rumble $3
Bramble Vest Ionic Spark Quicksilver
Syndra $3
Fizz $4
Viktor $4
Morellonomicon Ngọn Thương Shojin BlueSentinel
Xerath $5
Cuồng Đao Guinsoo Rapid Firecannon
Gold 72
Required Basic items
Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1
Mech-Blaster
Mech-Pilot
Demolitionist
Mercenary
Chrono
Sorcerer
Infiltrator
Blaster
TwistedFate $1
Annie $2
Zed $2
Ezreal $3
Rumble $3
Quicksilver Titan’s Resolve
Fizz $4
Jinx $4
Giant Slayer Red Buff Giáp Thiên Thần
Gangplank $5
Morellonomicon BlueSentinel Giáp Thiên Thần
Gold 72
Required Basic items
Kiếm B.F. Kiếm B.F. Kiếm B.F. Cung Gỗ Cung Gỗ Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Giáp Lưới Áo Choàng Bạc Gậy Quá Khổ Tear of the Goddess Tear of the Goddess Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Sparring Gloves
Cost
Cost 1 1
1
Cost 2 2
2
Cost 3 3
2
Cost 4 4
2
Cost 5 5
1